Gebieden > Coaching

Op zoek naar coaching en stevige support voor leidinggevenden?

“Als het management beter zou leidinggeven, dan draait onze organisatie een stuk beter.”

Bij de organisaties waar wij worden ingeschakeld, horen wij dit regelmatig. De leidinggevenden zelf vertellen daarentegen dat zij nauwelijks aan hun eigen werk toekomen, daarmee doelend op hun operationele taken. En dat terwijl leidinggeven hun kerntaak is! Zij moeten er juist voor zorgen dat de dure kapitaalfactor arbeid, oftewel hun medewerkers, effectief en efficiënt wordt ingezet. Het is duidelijk dat zij daar in dit geval wel wat support bij kunnen gebruiken.

 

Coaching en support van hoger management en middenmanagement

HR Business Point ondersteunt het hoger management en het middenmanagement bij het effectief en efficiënt inzetten en aansturen van de medewerkers. Vitamines in dat proces zijn: aandacht, feedback en duidelijkheid. Het doel daarbij is dat wij ons uiteindelijk overbodig maken. Als we dát voor elkaar krijgen, hebben we ons werk goed gedaan. Daarna blijven we – als u dat wilt – langs de zijlijn aanwezig, en zijn we inzetbaar als één van onze HR specialisaties gewenst is.


Onze activiteiten op het gebied van HR Coaching & Support:

  • Inhoudelijke en tactische advisering en ondersteuning bij ontwikkel-, functionerings- en verzuimvraagstukken
  • Ondersteuning bij arbeidsjuridische zaken, zoals aanstelling van personeel, contractafspraken, beloningsafspraken en ontslagprocedures
  • Assisteren van de leidinggevenden bij HR management taken
  • Fungeren als sparringpartner bij personeelsproblemen en HR vraagstukken
  • Geven van feedback op het handelen van leidinggevenden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun taken en rol
  • Schrijven van een plan van aanpak of een verslag of brief inzake een specifiek HR vraagstuk


Optimaal functioneren leidinggevende

HR Coaching & Support draait om het optimaal laten functioneren van leidinggevenden bij de uitvoering van hun leidinggevende en in het bijzonder hun HR verantwoordelijkheden. De vorm en intensiteit waarin de coaching en support in de praktijk plaatsvindt, bepaalt u zelf. Deze kan individueel, maar ook in teamverband plaatsvinden. De variabelen hierbij zijn de kwaliteiten van de leidinggevende, uw HR beleid en uw budget. Onze inzet kan op basis van vaste overlegmomenten of op afroep. Neem vrijblijvend contact met ons op!